Samobojstwa

Nadchodzący nieuchronnie kryzys, doprowadzi do wzrostu wskaźnika samobójstw

Nadchodzący nieuchronnie kryzys, doprowadzi do wzrostu wskaźnika samobójstw

Istnieje związek między wzrostem samobójstw a kryzysem gospodarczym trwającym od 2008 roku. Wzrost bezrobocia i spadek PKB zbiegł się w 2009 roku z rosnącą liczbą samobójstw w Europie i Ameryce. Czy na pewno warto siedzieć w domu i zarzynać polską gospodarkę i ekonomię?

W 2013 r. jedną czwartą prób samobójczych w Polsce podejmowały osoby bezrobotne. Źródło: Por. A. Kinasiewicz, Praca ważniejsza niż życie? Wskazuje to na korelację między sytuacją ekonomiczną, a wskaźnikiem ilości samobójstw.